РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:04

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 6.030508, ФК – фінанси і кредит
Вільні місця ліцензійного обсягу: 163 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Кутний Андрій Андрійович 68 48 116
2 Данилюк Вікторія Андріївна 64 48 112
3 Дармороз Христина Володимирівна 73 32 105