РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на третій курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, які подали оригінали документів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:04

інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 6.070101, ТТ – транспортні технології
Вільні місця ліцензійного обсягу: 87 місць
Місця державного замовлення: 0 місць
К-сть місць першочергового зарахування: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Першочерговий вступ (при рівності балів) Бал атестату Результати вступного випробування за 100 бальною шкалою з фахової дисципліни Загальний бал Здали оригінали документів* Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Проців Максим Ярославович 72 64 136
2 Шайнога Софія Володимирівна 82 44 126
3 Ящишин Наталія Василівна 78 40 118
4 Щигель Андрій Володимирович 69 44 113
5 Гецу Ярослав Васильович 53 52 105
6 Савчук Любомир Ігорович 66 20 86
7 Гошман Маркіян Вікторович 54 28 82