РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 051, ЕКУП – Управління персоналом та економіка праці
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 1 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Коротков Олексій Едуардович 63.81 164.0000 141.0000 317.76 Зараховано (бюджет)
2 Омеляш Дмитро Васильович 78.24 142.0000 153.0000 310.65 Зараховано (комерція)
3 Кохан Ігор Степанович 70.70 140.0000 112.0000 266.14 Зараховано (комерція)
4 Федорків Назарій Іванович 65.09 128.0000 117.0000 258.02 Зараховано (комерція)
5 Демків Іван Михайлович 62.91 128.0000 100.0000 240.58 Зараховано (комерція)