РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

архітектури та дизайну
Напрям підготовки: 023, РМРТ – Реставрація творів мистецтва (реставрація творів мистецтв з каменю)
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 6 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Воробій Остап Любомирович 78.80 193.0000 194.0000 402.76 Зараховано (бюджет)
2 Туркоцьо Мар'яна Богданівна 95.55 192.0000 150.0000 361.11 Зараховано (бюджет)
3 Кузь Христина Михайлівна 91.13 194.0000 141.0000 353.23 Зараховано (бюджет)
4 Оробець Юліан-Теодор Степанович 82.00 194.0000 117.0000 327.40 Зараховано (бюджет)
5 Подзізей Анастасія Сергіївна 93.03 186.0000 122.0000 326.61 Зараховано (бюджет)
6 Бачевська Тетяна Ігорівна 96.75 195.0000 100.0000 314.35 Зараховано (бюджет)