РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

гуманітарних та соціальних наук
Напрям підготовки: 8.027.01, СММП – Музеєзнавство, пам'яткознавство
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 2 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Галятовська Олеся Миколаївна 93.08 0 68 56 125.88
Зараховано
2 Садовник Ірина Юріївна 87.43 0 58 76 118.23
Зараховано
3 Возняк Юрій Григорович 88.13 0 52 88 117.73
Зараховано
4 Дембіцька Софія Миколаївна 87.50 0 44 68 111.90
Зараховано
5 Березюк Дарина Миколаївна 72.50 0 78 60 109.70
Зараховано
6 Голуб Оксана Олегівна 73.39 0 56 56 101.39
Зараховано
7 Баненков Дмитро Миколайович 72.75 0 56 52 100.35
Зараховано
8 Легін Софія Романівна 69.00 0 52 56 95.40
Зараховано
9 Шевчик Ірина Юріївна 54.00 0 44 24 74.00
Зараховано