РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

прикладної математики та фундаментальних наук
Напрям підготовки: 122, КНІК – Інформаційно-комунікаційні технології
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Бойко Сергій Ігорович 77.48 148.0000 196.0000 359.50 Зараховано (бюджет)
2 Завойко Андрій Богданович 85.42 132.0000 198.0000 347.08 Зараховано (бюджет)
3 Фульмес Юрій Ігорович 72.56 130.0000 184.0000 328.51 Зараховано (бюджет)
4 Дідун Яна Андріївна 81.92 144.0000 167.0000 327.38 Зараховано (бюджет)
5 Кривуляк Ігор Ігорович 74.05 128.0000 169.0000 311.81 Зараховано (бюджет)
6 Фостяк Віталій Тарасович 71.76 146.0000 130.0000 290.35 Зараховано (комерція)