РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

сталого розвитку ім. В. Чорновола
Напрям підготовки: 183, ТЗПЕ – Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Максимально можлива к-ть студентів: 23 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Троняк Марія Ігорівна 94.19 3.0000 156.0000 144.0000 319.44 Зараховано (бюджет)
2 Войтович Софія-Саманта Ярославівна 92.24 3.0000 150.0000 138.0000 307.05 Зараховано (бюджет)
3 Смірнова Людмила Сергіївна 88.73 1.0000 154.0000 122.0000 293.95 Зараховано (бюджет)
4 Патрій Мар'яна Іванівна 89.62 1.5000 152.0000 122.0000 292.22 Зараховано (бюджет)