РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.07.2019 20:07

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 161, ХТВС – Хімічні технології високомолекулярних сполук
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви
1 Андрес Микола Олександрович 81.24 81.24
2 Коновалов Андрій Павлович 79.79 79.79
3 Ваньо Юрій Тарасович 77.49 77.49
4 Куліш Божена Ігорівна 72.35 72.35
5 Винар Андрій Романович 71.02 71.02