РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.07.2019 20:07

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 161, ХТТС – Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви
1 Гопайца Максим Сергійович 90.32 90.32
2 Король Анастасія Юріївна 88.36 88.36
3 Нарок Ольга Романівна 85.58 85.58
4 Мейська Олена Ігорівна 80.73 80.73
5 Головченко Святослав Віталійович 80.10 80.10
6 Горбаль Наталія Олегівна 79.80 79.80
7 Журик Наталія Мирославівна 78.98 78.98
8 Мох Юрій Романович 71.99 71.99
9 Голубовська Юлія Михайлівна 71.08 71.08
10 Рудь Юлія Русланівна 68.77 68.77