РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 161, ХТХВ – Процеси і обладнання хімічних виробництв
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 2 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Шарабар Юлія Олегівна 76.00 180.0000 112.0000 307.20 Зараховано (бюджет)
2 Будюк Ігор Леонідович 88.94 144.0000 117.0000 278.79 Зараховано (бюджет)
3 Мітін Ігор Миколайович 85.70 134.0000 112.0000 263.14 До наказу
4 Гривнак Олег Володимирович 68.03 122.0000 100.0000 235.61 До наказу