РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 8.141.06, ЕЕСУ – Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 8 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Келебай Володимир Романович 87.91 0 66 56 119.91
Зараховано
2 Козіцин Валентин Олександрович 87.47 0 46 68 112.67
Зараховано
3 Бонь Богдан Богданович 85.90 0 50 60 111.90
Зараховано
4 Дяк Ігор Іванович 89.73 0 34 72 110.53
Зараховано
5 Баглай Василь Ярославович 80.84 0 40 72 104.04
Зараховано
6 Андрешків Володимир Степанович 84.48 0 28 20 97.68
Зараховано
7 Жила Володимир Іванович 60.17 0 40 32 79.37
Зараховано
8 Шіц Василь Олегович 60.22 0 18 56 73.02
Зараховано
9 Жовтанецький Ярослав Богданович 62.32 0 22 16 72.72
Зараховано