РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 141, ЕЕСТ – Електричні станції
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 5 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Вайда Андрій Тарасович 70.33 140.0000 158.0000 312.07 Зараховано (бюджет)
2 Базаліцький Андрій Ярославович 71.70 164.0000 126.0000 304.34 Зараховано (бюджет)
3 Бондар Ярослав Ігорович 69.32 138.0000 144.0000 295.86 Зараховано (бюджет)
4 Кміть Орест Олегович 66.13 144.0000 134.0000 291.23 Зараховано (бюджет)
5 Малий Роман Іванович 63.52 130.0000 144.0000 286.70 Зараховано (бюджет)