РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 141, ЕЕЕС – Електротехнічні системи електроспоживання
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 6 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви
1 Чечель Вадим Олександрович 71.75 144.0000 130.0000 288.35 Зараховано (бюджет)
2 Чорний Олег Андрійович 78.92 148.0000 122.0000 285.78 Зараховано (бюджет)
3 Лакоцький Павло Романович 67.44 154.0000 106.0000 273.49 Зараховано (бюджет)
4 Унятицький Богдан Тарасович 70.72 152.0000 106.0000 272.14 Зараховано (бюджет)
5 Філип Михайло Михайлович 75.58 140.0000 112.0000 267.12 Зараховано (бюджет)
6 Герасименко Вадим Васильович 77.02 134.0000 106.0000 255.40 Зараховано (бюджет)