РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 8.051.04, ЕКПЕ – Прикладна економіка
Максимально можлива к-ть студентів: 45 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Квасницька Анастасія Олегівна 78.18 0 76 76 116.18
Зараховано
2 Петричко Марта Олегівна 66.00 0.5 86 64 107.30
Зараховано
3 Філюк Юлія Василівна 77.19 0 62 32 105.19
Зараховано
4 Сапрун Юлія Валентинівна 77.73 0 52 28 101.33
Зараховано
5 Нечипорук Катерина Олександрівна 69.57 0 58 36 96.37
Зараховано
6 Гуцалюк Карина Олександрівна 69.45 0 54 28 93.85
Зараховано
7 Руденко Микита Костянтинович 63.49 0 52 32 87.49
Зараховано
8 Тараненко Юлія Петрівна 65.00 0 32 32 81.00
Зараховано
9 Заньковський Дмитро Олександрович 54.80 0 32 48 72.40
Зараховано