РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 8.073.10, МЕУІ – Управління інноваційною діяльністю
Максимально можлива к-ть студентів: 30 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Косандяк Оксана Вікторівна 74.93 0 44 92 101.73
Зараховано
2 Самборська Надія Юріївна 57.00 0 44 48 79.40
Зараховано
3 Вальчишин Юлія Юріївна 58.00 0 26 52 73.60
Зараховано