РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 073, МЕБА – Бізнес-адміністрування
Максимально можлива к-ть студентів: 30 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Шквара Уляна Михайлівна 74.32 0 60 68 105.12 Зараховано (комерція)
2 Шуані Олександра Миколаївна 75.00 0 58 48 103.00 Зараховано (комерція)
3 Шморгун Артем Васильович 60.00 0 80 88 100.80 Зараховано (комерція)
4 Дегодюк Богдан В'ячеславович 77.00 0 38 52 97.40 Зараховано (комерція)
5 Подзізей Олена Валеріївна 67.75 0 42 36 88.15 Зараховано (комерція)
6 Кириченко Анастасія Сергіївна 58.20 0 54 60 85.80 Зараховано (комерція)