РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 073, МЕОА – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Лебединець Ліана Ігорівна 78.54 0 44 80 104.14 Зараховано (комерція)
2 Федчук Надія Петрівна 86.00 0 30 40 102.00 Зараховано (комерція)
3 Іваськевич Олександр Васильович 64.00 0 54 56 91.20 Зараховано (комерція)
4 Козлів Тетяна Ігорівна 70.57 0 34 68 90.97 Зараховано (комерція)
5 Мазепа Зоряна Ігорівна 63.99 0 58 36 90.79 Зараховано (комерція)
6 Руснак Богдана Тарасівна 70.92 0 30 76 90.52 Зараховано (комерція)
7 Дереш Ірина Юріївна 66.74 0 42 64 89.94 Зараховано (комерція)
8 Луць Віталій Андрійович 60.83 0 54 36 86.03 Зараховано (комерція)
9 Левкут Христина Орестівна 69.59 0 26 16 81.59 Зараховано (комерція)
10 Кобаль Тетяна Іванівна 69.00 0 24 28 81.40 Зараховано (комерція)
11 Мищишин Наталія Львівна 88.00 0 32 64 107.20
12 Кедрич Уляна Володимирівна 88.00 0 28 52 104.40
13 Лінчук Олена Вікторівна 82.58 0 40 12 99.78
14 Луковська Оксана Володимирівна 68.81 0 34 36 86.01
15 Орищак Микола Андрійович 53.90 0 34 56 73.10