РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 073, МЕУІ – Управління інноваційною діяльністю
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Федор Володимир Богданович 86.50 0 50 68 113.30 Зараховано (комерція)
2 Довгий Орест Олегович 86.50 0 38 88 110.50 Зараховано (комерція)
3 Грицан Тарас Михайлович 81.00 0 52 52 107.00 Зараховано (комерція)
4 Кірцицька Юлія Ігорівна 77.87 0.5 40 84 102.77 Зараховано (комерція)
5 Сугай Дмитро Володимирович 73.00 0 42 44 94.20 Зараховано (комерція)
6 Галан Тетяна Андріївна 76.61 0 16 52 88.21 Зараховано (комерція)
7 Стельмах Андріан Ігорович 58.55 0 24 32 71.35 Зараховано (комерція)
8 Сапронов Олексій Миколайович -1.00 0 20 32 10.20