РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 051, ЕКЕП – Економіка підприємства
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Янчак Карина Ігорівна 62.00 122.0000 177.0000 311.40 Зараховано (комерція)
2 Заремба Вікторія Анатоліївна 88.38 2.0000 136.0000 150.0000 304.08 Зараховано (комерція)
3 Маяк Мар'яна Зеновіївна 81.35 150.0000 134.0000 300.27 Зараховано (комерція)
4 Білогрива Аліна Миколаївна 77.13 144.0000 138.0000 297.43 Зараховано (комерція)
5 Пацак Іванна Романівна 70.00 108.0000 172.0000 294.00 Зараховано (комерція)
6 Олексюк Іван Миколайович 75.21 0.5000 148.0000 106.0000 269.14 Зараховано (комерція)
7 Ільчук Оксана Едуардівна 57.00 130.0000 126.0000 267.40 Зараховано (комерція)
8 Труш Оксана Миронівна 77.16 122.0000 126.0000 263.43 Зараховано (комерція)
9 Постоюк Дмитро Вікторович 16.45 132.0000 122.0000 257.29 ✔ ❌
10 Дубенська Василина Василівна 156.0000 100.0000 256.00 До наказу