РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

економіки і менеджменту
Напрям підготовки: 051, ЕКУП – Управління персоналом та економіка праці
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Довгополюк Ірина Максимівна 84.99 168.0000 174.0000 359.00 Зараховано (комерція)
2 Рубаха Ніна Валентинівна 86.00 146.0000 161.0000 324.20 Зараховано (комерція)
3 Юнг-Лещишин Уляна Михайлівна 61.00 130.0000 172.0000 314.20 Зараховано (комерція)
4 Григоренко Світлана Вадимівна 65.24 2.0000 152.0000 138.0000 303.45 Зараховано (комерція)
5 Ляхович Анастасія Іванівна 82.36 154.0000 117.0000 287.47 Зараховано (комерція)
6 Гойчук Василь Іванович 80.89 154.0000 117.0000 287.18 Зараховано (комерція)
7 Омелько Соломія Василівна 70.58 160.0000 100.0000 274.12 Зараховано (комерція)
8 Кобилко Валерія Сергіївна 79.00 128.0000 122.0000 265.80 Зараховано (комерція)
9 Горечко Марія Романівна 69.92 130.0000 106.0000 249.98 Зараховано (комерція)
10 Тріла Анастасія Андріївна 71.38 134.0000 100.0000 248.28 Зараховано (комерція)