РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

дистанційного навчання
Напрям підготовки: 073, МЕЗД – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Максимально можлива к-ть студентів: 30 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Мізерна Анастасія Василівна 75.82 154.0000 112.0000 281.16 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Щербінович Оксана Валеріївна 74.25 140.0000 117.0000 271.85 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Шевчук Наталія Андріївна 140.0000 130.0000 270.00 Рекомендовано на вільні небюджетні місця