РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 131, МПТП – Машини і технології паковання
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Луговий Володимир Тарасович 62.00 0 42 60 84.80 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
2 Словіцький Ігор Володимирович 58.00 0 42 84 83.20 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
3 Вихопень Степан Іванович 68.00 0 20 48 80.80 Рекомендовано на вільні небюджетні місця
4 Щерба Андрій Ігорович 88.00 0 42 64 111.20