РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 22.07.2019 18:19

інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 275.03, ТТОР – Організація і регулювання дорожнього руху
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Богачук Валентина Вікторівна 85.00 85.00
2 Шуневич Тарас Віталійович 66.57 66.57
3 Тихоненко Ігор Володимирович 62.44 62.44
4 Зімен Артур Сергійович 60.36 60.36
5 Федак Юрій Михайлович 58.00 58.00
6 Салдан Віктор Олексійович 56.52 56.52