РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

інженерної механіки та транспорту
Напрям підготовки: 274, АТСМ – Автомобільний транспорт
Максимально можлива к-ть студентів: 50 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Дідун Роман Романович 57.07 130.0000 112.0000 253.41 Зараховано (комерція)
2 Майданюк Віталій Віталійович 65.56 136.0000 100.0000 249.11 Зараховано (комерція)
3 Цимбала Петро Олегович 57.34 124.0000 106.0000 241.47 Зараховано (комерція)
4 Токай Мар'ян Орестович 56.00 120.0000 100.0000 231.20 Зараховано (комерція)
5 Іванишин Тарас Володимирович 11.10 118.0000 126.0000 246.22
6 Решетніков Олег Олегович 57.54 141.0000 152.51
7 Кушик Юрій Богданович 63.21 112.0000 124.64