РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

архітектури
Напрям підготовки: 8.191.03, АРДА – Дизайн архітектурного середовища
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Грачова Анна Дмитрівна 85.45 0 78 52 121.85
Зараховано
2 Фолюш Світлана Миколаївна 82.99 1 72 52 117.99
Зараховано
3 Зборовська Вероніка Євгенівна 81.14 0.25 65 60 113.39
Зараховано
4 Бабійчук Любов Олександрівна 74.40 0 70 84 110.80
Зараховано
5 Мадяр Володимир Володимирович 69.00 0 80 60 107.00
Зараховано