РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

архітектури та дизайну
Напрям підготовки: 022, ДЗЗВ – Дизайн
Максимально можлива к-ть студентів: 40 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Зарецька Олександра Юріївна 88.40 186.0000 144.0000 347.68 Зараховано (комерція)
2 Петричкович Юлія Ігорівна 86.10 186.0000 117.0000 320.22 Зараховано (комерція)
3 Атаманчук Юлія Олегівна 85.55 180.0000 122.0000 319.11 Зараховано (комерція)
4 Каракулова Валерія Анатоліївна 86.93 182.0000 117.0000 316.39 Зараховано (комерція)
5 Смолій Соломія Богданівна 83.20 188.0000 106.0000 310.64 Зараховано (комерція)
6 Кундрюцкова Анна Антонівна 73.00 171.0000 156.0000 341.60 До наказу
7 Сировець Анна-Роксоляна Віталіївна 75.42 155.0000 158.0000 328.08 До наказу
8 Турчиняк Ігор Мар'янович 160.0000 112.0000 272.00 До наказу