РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Напрям підготовки: 123, КІСК – Спеціалізовані комп'ютерні системи
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Яківчик Роман Віталійович 72.37 0 46 88 99.57 Зараховано (комерція)
2 Субботін Євген Володимирович 62.00 0 68 80 97.20 Зараховано (комерція)
3 Білий Вадим Михайлович 69.00 0 44 48 91.40 Зараховано (комерція)
4 Копистянський Андрій Миколайович 57.00 0 36 60 77.40 Зараховано (комерція)
5 Мовчко Юрій Володимирович 55.55 0 18 52 67.95 Зараховано (комерція)