РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Напрям підготовки: 123, КІСК – Спеціалізовані комп'ютерні системи
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Кукурудз Василь Юрійович 59.48 144.0000 172.0000 327.90 Зараховано (комерція)
2 Близнюк Андрій Мирославович 64.23 158.0000 144.0000 314.85 Зараховано (комерція)
3 Тесляк Павло-Борис Іванович 62.32 126.0000 112.0000 250.46 Зараховано (комерція)
4 Шевців Віталій Богданович 66.96 114.0000 106.0000 233.39 Зараховано (комерція)
5 Шульга Володимир Богданович 66.77 134.0000 138.0000 285.35
6 Шульга Лідія Володимирівна 68.84 120.0000 141.0000 274.77 До наказу
7 Мисник Володимир Віталійович 53.66 118.0000 106.0000 234.73
8 Феськова Ірина Миколаївна 16.62 144.0000 147.32
9 Рудницький Олег-Микола Романович 67.30 122.0000 135.46