РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

будівництва та інженерії довкілля
Напрям підготовки: 8.192.07, БДТГ – Теплогазопостачання і вентиляція
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Ярема Марія Василівна 78.14 0 34 24 94.14
Зараховано
2 Власов Денис Олегович 61.00 0 60 84 93.40
Зараховано
3 Гакало Роман Павлович 69.14 0 38 28 87.14
Зараховано
4 Шмуль Олег Ігорович 72.79 0 28 16 85.59
Зараховано
5 Муляк Володимир Романович 69.92 0 28 36 84.72
Зараховано
6 Пилипців Ярослав Володимирович 67.39 0 24 24 79.39
Зараховано
7 Скусніченко Микола Юрійович 61.57 0 18 88 77.57
Зараховано
8 Охримович Остап Зіновійович 60.85 0 30 32 76.05
Зараховано
9 Якимів Віктор Ігорович 56.00 0 32 56 74.40
Зараховано
10 Мацюпа Віра Зіновіївна 57.00 0 34 8 71.40
Зараховано