РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

будівництва та інженерних систем
Напрям підготовки: 192, БДТГ – Теплогазопостачання і вентиляція
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Бондарук Любомир Петрович 83.18 152.0000 117.0000 285.64 ✔ ❌ Зараховано (комерція)
2 Кузик Микола Ігорович 81.00 132.0000 106.0000 254.20 Зараховано (комерція)
3 Гутман Андрій Іванович 142.0000 117.0000 259.00
4 Грех Роман Ігорович 124.0000 117.0000 241.00
5 Бедрій Остап Ігорович 126.0000 112.0000 238.00