РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 8.122.03, КНСП – Системне проектування
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Адамович Іван Володимирович 66.00 0 50 60 92.00
Зараховано
2 Боровик Ангеліна Юріївна 75.62 0 30 24 90.02
Зараховано
3 Козак Павло Михайлович 61.23 0 32 24 76.43
Зараховано