РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 8.126.01, ІТІТ – Інтелектуальні інформаційні технології
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Крутенко Михайло Валерійович 87.50 0 50 84 115.90
Зараховано
2 Грабчак Зінаїда Михайлівна 80.00 0 18 32 90.40
Зараховано
3 Балата Роман Віталійович 68.66 0 22 64 83.86
Зараховано
4 Борисевич Євген Анатолійович 62.44 0 36 32 80.04
Зараховано
5 Наконечний Роман Андрійович 68.38 0 14 28 76.78
Зараховано