РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Напрям підготовки: 124, САСМ – Системи і методи прийняття рішень
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Воронкіна Анна Анатоліївна 82.81 132.0000 191.0000 339.56 Зараховано (комерція)
2 Дубик Вікторія Вікторівна 83.52 124.0000 184.0000 324.70 Зараховано (комерція)
3 Басараб Юлія Теодозіївна 75.55 130.0000 174.0000 319.11 Зараховано (комерція)
4 Ємець Євгенія Ярославівна 75.00 126.0000 174.0000 315.00 Зараховано (комерція)
5 Щепанська Софія Андріївна 62.12 124.0000 174.0000 310.42 Зараховано (комерція)
6 Ніколаєнко Софія Ігорівна 87.50 130.0000 194.0000 341.50