РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 23.08.2017 13:25

адміністрування та післядипломної освіти
Напрям підготовки: 8.281.02, УАЕК – Управління у сфері економічної конкуренції
Максимально можлива к-ть студентів: 10 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Здеб Оксана Володимирівна 70.00 0 52 68 97.60
Зараховано
2 Севостьянчикова Оксана Олександрівна 65.24 0 50 40 89.24
Зараховано
3 Ткаленко Євген Олександрович 74.16 0 22 56 88.56
Зараховано
4 Ключник Діана Ігорівна 69.48 0 16 44 80.28
Зараховано