РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

прикладної математики та фундаментальних наук
Напрям підготовки: 291, МВМІ – Міжнародна інформація (Додатковий набір)
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Хмель Микола Сергійович 74.00 142.0000 177.0000 333.80
2 Димитрієва Олена Андріївна 76.00 138.0000 141.0000 294.20
3 Яворська Галина Дмитрівна 87.00 128.0000 106.0000 251.40
4 Олійник Аліна Леонідівна 74.95 126.0000 140.99