РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 29.09.2020 18:13

телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Напрям підготовки: 172, ТРТЕ – Технології та засоби телекомунікацій
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів або довідку з місця знаходження оригіналів Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Русаков Максим Вікторович 54.00 150.0000 141.0000 301.80 Зараховано (комерція)
2 Куник Микола Ярославович 70.82 132.0000 106.0000 252.16 Зараховано (комерція)
3 Борюшкін Олег Сергійович 67.13 128.0000 100.0000 241.43 Зараховано (комерція)
4 Ілечко Олена Анатоліївна 53.89 120.0000 106.0000 236.78 Зараховано (комерція)
5 Ковальчик Роман Петрович 59.53 116.0000 106.0000 233.91 Прийнята