РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 161, ХТОР – Хімічні технології органічних речовин
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Гром'як Галина Ігорівна 85.50 0 32 48 103.10 Зараховано (комерція)
2 Феш Олена Сергіївна 85.00 0 28 56 101.80 Зараховано (комерція)
3 Николин Олена Юріївна 74.00 0 24 60 89.60 Зараховано (комерція)
4 Гамма Дмитро Вікторович 58.00 0 10 36 65.60 Зараховано (комерція)
5 Шелест Лілія Зіновіївна 53.00 0 16 24 61.80 Зараховано (комерція)
6 Бенько Сергій Ярославович 69.00 0 34 20 84.60