РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 21.07.2019 13:05

хімії та хімічних технологій
Напрям підготовки: 181, ХРБВ – Технології продуктів бродіння і виноробства
Максимально можлива к-ть студентів: 25 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Тромса Орися Олексіївна 76.00 76.00
2 Трубич Лілія Романівна 70.34 70.34
3 Баштан Зоряна Ярославівна 69.94 69.94
4 Трубич Валентина Романівна 69.78 69.78
5 Орлик Ірина Михайлівна 68.16 68.16
6 Сердюк Ігор Михайлович 64.00 64.00
7 Кащак Ольга Богданівна 63.00 63.00