РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 28.08.2018 17:57

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 141, ЕЕЕС – Електротехнічні системи електроспоживання
Максимально можлива к-ть студентів: 15 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Баліцький Олег Йосипович 67.63 0 24 16 78.83 Зараховано (комерція)
2 Іваничко Ярослав Петрович 61.00 0 32 20 75.80 Зараховано (комерція)
3 Висоцький Костянтин Сергійович 54.00 0 46 20 74.40 Зараховано (комерція)
4 Кухар Юрій Іванович 56.00 0 40 16 73.60 Зараховано (комерція)
5 Шпить Ярослав Ярославович 58.00 0 34 44 76.00
6 Ворон Мирослав Миронович 58.00 0 34 36 75.20