РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2019 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 22.07.2019 18:19

енергетики та систем керування
Напрям підготовки: 141, ЕЕСМ – Електричні системи і мережі
Максимально можлива к-ть студентів: 20 місць
Кількість місць державного замовлення: 0 місць
у тому числі квота МОН для іноземних громадян: 0
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рейтингова оцінка* Додатковий бал Бали з фахових дисциплін Бали з іноземної мови Конкурсний бал* Здали оригінали документів** Статус заяви Рекомендовані до зарахування та зараховані
1 Горбняк Олександр Миколайович 87.00 87.00
2 Белз Іванна Василівна 83.00 83.00
3 Пилат Ірина Василівна 78.03 78.03
4 Бойцун Назар Михайлович 76.47 76.47
5 Добоні Валерій Валерійович 67.28 67.28
6 Геряк Василь Іванович 67.16 67.16
7 Слиган Федір Федорович 61.25 61.25
8 Соловка Володимир Іванович 57.00 57.00
9 Деблюк Володимир Андрійович 55.00 55.00