РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:17

Інститут економіки і менеджменту
Спеціальність: 051, ЕК – Економіка
Максимально можлива к-ть студентів: 90 осіб
Обсяг державного замовлення: 0 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Королишин Василь Тарасович 7 164.781
Зараховано
2 Гірний Василь Романович 3 157.762
Зараховано
3 Іваськевич Олег Юрійович 3 140.289
Зараховано
4 Янків Тарас Ярославович 4 133.168
Зараховано