РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:17

Інститут економіки і менеджменту
Спеціальність: 071, ОП – Облік і оподаткування
Максимально можлива к-ть студентів: 100 осіб
Обсяг державного замовлення: 0 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Лужецька Богдана Миколаївна 0 124.735
Зараховано
2 Магунь Тетяна Орестівна 0 124.281
Зараховано