РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:18

Інститут економіки і менеджменту
Спеціальність: 072, ФБ – Фінанси, банківська справа та страхування
Максимально можлива к-ть студентів: 150 осіб
Обсяг державного замовлення: 0 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Дахно Андрій Сергійович 0 150.944
Зараховано
2 Макаряк Анастасія Ігорівна 3 133.320
Зараховано
3 Романів Віталій Володимирович 0 127.967
Зараховано