РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:18

Інститут інженерної механіки та транспорту
Спеціальність: 275, ТТ – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Максимально можлива к-ть студентів: 130 осіб
Обсяг державного замовлення: 0 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Шушко Тарас Васильович 1 119.534 квота
Зараховано
2 Липчей Костянтин Костянтинович 0 143.319
Зараховано
3 Мазур Олександр Миколайович 0 137.158
Зараховано
4 Грицунь Олег Михайлович 0 134.279
Зараховано