РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

вступників на перший курс заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році
з відмітками про подані оригінали документів станом на 11.08.2017 21:10

Інститут будівництва та інженерії довкілля
Спеціальність: 192, БД – Будівництво та цивільна інженерія
Максимально можлива к-ть студентів: 360 осіб
Обсяг державного замовлення: 0 осіб
№ п/п Прізвище, ім’я по батькові Пріоритет Конкурсний бал Особливі умови вступу Здали оригінали документів Рекомендовані до зарахування та зараховані*
1 Менько Олексій Дмитрович 1 126.292 квота
Зараховано
2 Балінський Максим Миколайович 1 158.542
Зараховано