Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 1 1 0
архітектури та дизайну Дизайн середовища 11 11 8
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 38 38 15
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 1 1 0
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 1 1 0
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій 6 6 3
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 2 1
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 7 7 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 1 1 0
дистанційного навчання Інженерія програмного забезпечення 15 15 0
дистанційного навчання Інформаційні системи та технології 3 3 0
дистанційного навчання Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 18 18 12
дистанційного навчання Автомобільний транспорт 7 7 0
дистанційного навчання Будівництво та цивільна інженерія 12 12 0
дистанційного навчання Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 19 19 9
дистанційного навчання Комп'ютерні науки 7 7 0
дистанційного навчання Комп'ютерна інженерія 32 32 14
дистанційного навчання Менеджмент 24 24 7
дистанційного навчання Право 5 5 0
дистанційного навчання Прикладна механіка 5 5 0
дистанційного навчання Публічне управління та адміністрування 3 3 0
дистанційного навчання Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 8 8 0
економіки і менеджменту Економіка 5 5 0
економіки і менеджменту Економіка (2 БВО) 1 1 1
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 8 8 1
економіки і менеджменту Маркетинг 18 18 3
економіки і менеджменту Маркетинг (2 БВО) 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 30 30 6
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 6 6 2
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 16 16 2
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 7 7 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 7 7 1
енергетики та систем керування Теплоенергетика 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 7 7 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 23 23 7
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 16 16 4
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 3 1
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 10 10 3
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт (2 БВО) 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 9 9 0
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 9 6
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право 15 15 2
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 11 11 8
права, психології та інноваційної освіти Право (паралельне навчання) 12 12 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія 28 28 5
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 7 7 5
права, психології та інноваційної освіти Психологія (паралельне навчання) 3 3 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 5 5 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 30 30 9
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 2 2 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 2 2 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 3 3 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 14 14 8
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 1 1 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 19 19 6
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 1 1 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 9 9 1

Бакалаври 2к заочна