Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
Форма навчання: заочна
Інститут Спеціальність Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) заяв на комерцію всього заяв Виконали вимоги до зарахування
адміністрування, державного управління та професійного розвитку Публічне управління та адміністрування 1 1 0
архітектури та дизайну Дизайн середовища 13 13 6
архітектури та дизайну Дизайн середовища (2 БВО) 1 1 1
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 24 24 10
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій 5 5 1
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 5 5 1
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 5 5 2
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 2 2 0
економіки і менеджменту Економіка 27 27 2
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 10 10 5
економіки і менеджменту Маркетинг 29 29 10
економіки і менеджменту Менеджмент 34 34 12
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 29 29 8
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 35 35 11
енергетики та систем керування Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 8 8 6
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10 10 4
енергетики та систем керування Теплоенергетика 3 3 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 10 10 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Інформаційно-вимірювальні технології 3 3 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека та захист інформації 9 9 4
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 4 4 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 2 2 1
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Залізничний транспорт 2 2 1
механічної інженерії та транспорту Залізничний транспорт 1 1 1
механічної інженерії та транспорту Залізничний транспорт 4 4 1
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 3 3 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 5 5 2
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (2 БВО) 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг 4 4 0
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг (2 БВО) 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування (2 БВО) 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Журналістика (2 БВО) 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право 48 48 22
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 14 14 13
права, психології та інноваційної освіти Психологія 49 49 16
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 10 10 8
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Готельно-ресторанна справа 10 10 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво та торгівля 13 13 8
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 4 4 4
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм і рекреація 12 12 7
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека (2 БВО) 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електронні комунікації та радіотехніка 3 3 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 2 2 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 6 6 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 13 13 8

Бакалаври 2к заочна