Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Місця державного замовлення Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Виконали вимоги до зарахування
адміністрування, державного управління та професійного розвитку Публічне управління та адміністрування 0 0 0 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 70 17 63 7 70 19
геодезії Агроінженерія 10 0 0 2 2 0
геодезії Геодезія та землеустрій 19 0 8 4 12 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 10 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 0 0 0 2 2 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 10 0 15 0 15 0
енергетики та систем керування Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 21 11 43 11 54 15
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 23 13 35 37 72 22
енергетики та систем керування Теплоенергетика 10 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 45 6 52 15 67 17
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 39 29 97 8 105 31
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 20 6 17 15 32 6
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 22 12 28 9 37 14
механічної інженерії та транспорту Залізничний транспорт 10 0 8 4 12 0
механічної інженерії та транспорту Залізничний транспорт 10 0 7 2 9 0
механічної інженерії та транспорту Залізничний транспорт 15 13 20 9 29 22
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 10 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Металургія 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту на залізничному транспорті 10 8 14 3 17 9
механічної інженерії та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 18 0 14 3 17 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 21 6 18 14 32 9
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 20 0 0 2 2 0

Бакалаври1к денна