Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Місця державного замовлення Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 0 0 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 20 28 10 38 23
геодезії Геодезія та землеустрій 8 11 7 18 11
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 2 8 8 16 2
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 8 35 3 38 10
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10 35 2 37 12
енергетики та систем керування Теплоенергетика 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 20 46 3 49 21
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 20 74 13 87 26
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 7 19 1 20 7
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 10 14 0 14 9
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 5 6 0 6 2
механічної інженерії та транспорту Металургія 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 6 11 1 12 6
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 8 13 2 15 10
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 8 5 0 5 5

Бакалаври1к денна