Інформація про подання документів на 1-й курс навчання
за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Місця державного замовлення Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 0 0 0 1 1 1
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 40 26 24 61 85 31
геодезії Геодезія та землеустрій 15 10 19 3 22 4
геодезії Геодезія та землеустрій 20 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 10 0 0 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 0 0 0 3 3 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 20 10 43 4 47 12
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 25 12 38 7 45 9
енергетики та систем керування Теплоенергетика 10 0 0 4 4 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 33 0 0 39 39 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 40 24 73 6 79 25
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 40 24 126 8 134 23
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 20 9 44 4 48 8
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 30 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 25 11 40 4 44 13
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 10 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Металургія 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 0 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 15 8 23 1 24 7
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 20 0 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 20 10 33 8 41 15
права, психології та інноваційної освіти Цифрові технології 10 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 20 0 0 5 5 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 20 0 0 1 1 0

Бакалаври1к денна