Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вільні місця ліцензійного обсягу Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 10 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 48 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування (2 БВО) 5 1 1 1
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування 29 30 30 16
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування (2 БВО) 10 4 4 2
архітектури та дизайну Дизайн середовища 16 13 13 7
архітектури та дизайну Дизайн середовища 15 1 1 0
архітектури та дизайну Дизайн середовища (2 БВО) 5 1 1 0
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 32 1 1 0
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 10 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 143 47 48 16
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 128 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія (2 БВО) 1 1 1 0
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 46 2 2 0
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека 37 2 2 1
геодезії Геодезія та землеустрій 50 4 4 1
геодезії Науки про Землю 0 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 30 4 4 2
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (2 БВО) 1 1 1 1
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 26 2 2 1
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство 5 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 26 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота (2 БВО) 1 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 9 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 57 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 68 15 15 2
економіки і менеджменту Економіка 10 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка (2 БВО) 5 5 5 4
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 80 6 6 2
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 10 1 1 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини (2 БВО) 5 1 1 0
економіки і менеджменту Маркетинг 21 20 20 1
економіки і менеджменту Маркетинг 10 1 1 0
економіки і менеджменту Маркетинг (2 БВО) 5 1 1 1
економіки і менеджменту Менеджмент 76 30 30 10
економіки і менеджменту Менеджмент 10 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент (2 БВО) 10 3 3 2
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 83 5 5 0
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 10 1 1 0
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 103 14 14 2
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 10 1 1 0
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 15 31 31 4
енергетики та систем керування Атомна енергетика 25 3 3 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика 100 7 7 2
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 25 50 50 3
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення (2 БВО) 2 1 1 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 7 23 23 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології (2 БВО) 2 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 6 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія (2 БВО) 5 1 1 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 25 67 67 12
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки (2 БВО) 10 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика (2 БВО) 2 1 1 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 10 8 8 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 42 10 10 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (2 БВО) 5 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз (2 БВО) 1 1 1 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 10 43 43 21
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 30 27 27 4
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 35 53 53 3
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія (2 БВО) 5 1 1 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 125 6 6 2
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 90 14 14 2
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 100 14 14 5
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 15 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 20 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Металургія 25 2 2 0
механічної інженерії та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 0 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 87 8 8 2
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 20 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 68 11 11 1
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 5 2 2 1
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки (2 БВО) 2 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг 3 1 1 0
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг (2 БВО) 3 3 3 2
права, психології та інноваційної освіти Журналістика (2 БВО) 10 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Журналістика (2 БВО) 10 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Журналістика (2 БВО) 10 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право 63 27 27 5
права, психології та інноваційної освіти Право 10 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 10 5 5 3
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 10 3 3 0
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 10 1 1 1
права, психології та інноваційної освіти Психологія 26 26 26 5
права, психології та інноваційної освіти Психологія 10 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 10 2 2 2
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 10 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія (2 БВО) 10 1 1 1
права, психології та інноваційної освіти Цифрові технології 96 3 3 2
права, психології та інноваційної освіти Цифрові технології (2 БВО) 10 3 3 3
права, психології та інноваційної освіти Цифрові технології (2 БВО) 10 1 1 0
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали 10 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 25 4 4 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 20 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія (2 БВО) 5 1 1 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9 13 13 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 17 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 20 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 20 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 32 3 3 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 20 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 10 14 14 13
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 20 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології 59 21 21 2
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 28 2 2 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія 34 2 2 1
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 35 5 5 1
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка 64 2 2 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 319 21 21 7
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка (2 БВО) 2 1 1 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 18 1 1 0
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 20 1 1 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 60 2 2 1
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 20 1 1 0
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація (2 БВО) 2 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 307 7 7 6
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 20 1 1 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 10 10 10 2
хімії та хімічних технологій Харчові технології 20 1 1 0

Бакалаври2к денна