Інформація про подання документів на 2-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) заяв на комерцію всього заяв оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування 1 1 0
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування 31 31 25
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування (2 БВО) 1 1 0
архітектури та дизайну Дизайн середовища 6 6 3
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 37 37 10
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 2 2 0
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека 3 3 0
геодезії Геодезія та землеустрій 5 5 1
геодезії Науки про Землю 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1 1 1
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота 2 2 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальне забезпечення 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Соціологія 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 11 11 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини 5 5 0
економіки і менеджменту Маркетинг 15 15 1
економіки і менеджменту Маркетинг (2 БВО) 1 1 0
економіки і менеджменту Менеджмент 16 16 2
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 5 5 1
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 5 5 1
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 23 23 2
енергетики та систем керування Атомна енергетика 3 3 0
енергетики та систем керування Теплоенергетика 6 6 3
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 20 20 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія 3 3 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 41 41 5
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки (2 БВО) 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз 8 8 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека 34 34 5
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки 15 15 1
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія 41 41 6
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7 7 1
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 11 11 1
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт (2 БВО) 1 1 1
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування 16 16 6
механічної інженерії та транспорту Матеріалознавство 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Металургія 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Нафтогазова інженерія та технології 1 1 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка 2 2 0
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 6 6 1
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Будівництво та зварювання 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Право 19 19 2
права, психології та інноваційної освіти Право (2 БВО) 2 2 2
права, психології та інноваційної освіти Право (паралельне навчання) 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Психологія 15 15 3
права, психології та інноваційної освіти Психологія (паралельне навчання) 1 1 0
права, психології та інноваційної освіти Цифрові технології 2 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 1 1 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 6 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм 8 8 1
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології 25 25 3
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка 5 5 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія 1 1 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка 5 5 1
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка 6 6 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка 29 29 9
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія 3 3 1
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація 3 3 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія 5 5 0
хімії та хімічних технологій Харчові технології 2 2 0

Бакалаври2к денна