Інформація про подання документів на 3-й курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів до
Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: денна
Інститут Напрям підготовки Вакантні місця державного замовлення (за процедурою переведення) Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
архітектури та дизайну Дизайн 5 5 2
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 1 0
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія 1 1 0
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій 1 1 0
геодезії Науки про Землю 1 1 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 5 5 0
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство 1 1 0
економіки і менеджменту Економіка 4 4 1
економіки і менеджменту Маркетинг 5 5 2
економіки і менеджменту Менеджмент 4 4 1
економіки і менеджменту Облік і оподаткування 8 8 2
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування 10 10 4
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології 5 5 1
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки 30 30 3
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт 18 18 6
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 6 6 2
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки 32 32 24
підприємництва та перспективних технологій Маркетинг 30 30 19
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування 20 20 13
права, психології та інноваційної освіти Право 60 60 18
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7 7 2
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека 1 1 0

Бакалаври3к денна