Інформація про подання документів
на 1-й курс навчання за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами підготовки магістрів
до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році
Форма навчання: денна
Інститут Спеціальність Спеціалізація (Освітня програма) К-сть місць державного замовлення Квота МОН для іноземних громадян Заяв на держбюджет Заяв на комерцію Всього заяв Оригіналів документів
адміністрування та післядипломної освіти Економіка Соціальна економіка, аналітика та управління 0 0 3 5 8 2
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Бізнес-адміністрування: стратегічний розвиток та інновації 0 0 16 4 20 1
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління житловими будинками та їхніми об`єднаннями 0 0 0 1 1 0
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління проектами (Управління бізнес-проектами) 4 0 17 17 34 6
адміністрування та післядипломної освіти Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою 0 0 7 5 12 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент 2 0 10 17 27 6
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (освітньо-наукова програма) 0 0 16 1 17 0
адміністрування та післядипломної освіти Публічне управління та адміністрування Управління у сфері економічної конкуренції 0 0 7 7 14 5
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Архітектура будівель і споруд 33 0 58 7 65 38
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма) 20 0 43 0 43 20
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Дизайн архітектурного середовища 9 0 20 0 20 9
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Містобудування 10 0 30 0 30 8
архітектури та дизайну Архітектура та містобудування Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури 9 0 24 3 27 12
архітектури та дизайну Дизайн Дизайн 10 0 19 3 22 12
архітектури та дизайну Дизайн Дизайн (освітньо-наукова програма) 10 0 8 0 8 7
архітектури та дизайну Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Реставрація творів мистецтва з каменю 6 0 3 1 4 3
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми 14 0 34 1 35 12
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) 12 0 29 0 29 12
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Водопостачання та водовідведення 9 0 22 1 23 5
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 16 0 37 0 37 13
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Мости і транспортні тунелі 5 0 16 5 21 2
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 33 0 51 0 51 33
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція 13 0 35 0 35 12
будівництва та інженерних систем Будівництво та цивільна інженерія Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 5 0 17 1 18 5
будівництва та інженерних систем Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 2 0 10 1 11 3
будівництва та інженерних систем Пожежна безпека Пожежна безпека 0 0 0 1 1 0
геодезії Геодезія та землеустрій Інженерна геодезія 9 0 26 0 26 9
геодезії Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології 7 0 26 0 26 6
геодезії Геодезія та землеустрій Геопросторове моделювання 0 0 3 0 3 0
геодезії Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр 9 0 35 0 35 9
геодезії Геодезія та землеустрій Космічна геодезія 5 0 15 0 15 5
геодезії Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 9 0 30 0 30 9
геодезії Геодезія та землеустрій Фотограмметрія та дистанційне зондування 0 0 19 0 19 0
геодезії Науки про Землю Геотехнічний інжиніринг 7 0 12 0 12 5
геодезії Науки про Землю Картографія 0 0 26 1 27 0
геодезії Науки про Землю Космічний моніторинг Землі 0 0 3 0 3 0
гуманітарних та соціальних наук Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 5 0 7 11 18 14
гуманітарних та соціальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини 3 0 14 75 89 19
гуманітарних та соціальних наук Музеєзнавство, пам'яткознавство Управління культурною спадщиною та культурним туризмом 0 0 0 3 3 0
гуманітарних та соціальних наук Соціальна робота Соціальна робота 7 0 13 17 30 13
гуманітарних та соціальних наук Соціологія Соціологія 2 0 5 11 16 2
економіки і менеджменту Економіка Економіка (освітньо-наукова програма) 0 0 26 1 27 0
економіки і менеджменту Економіка Економіка бізнесу 8 0 17 9 26 13
економіки і менеджменту Економіка Прикладна економіка 0 0 1 0 1 0
економіки і менеджменту Економіка Управління персоналом та економіка праці 0 0 6 2 8 3
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) 0 0 16 5 21 0
економіки і менеджменту Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 8 0 18 12 30 18
економіки і менеджменту Маркетинг Інтернет маркетинг 0 0 23 2 25 1
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг 6 0 22 3 25 8
економіки і менеджменту Маркетинг Маркетинг (освітньо-наукова програма) 9 0 9 0 9 9
економіки і менеджменту Менеджмент Бізнес-адміністрування 0 0 8 1 9 0
економіки і менеджменту Менеджмент Логістика 0 0 9 8 17 8
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент (освітньо-наукова програма) 15 0 34 4 38 17
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент інноваційної діяльності 0 0 3 2 5 0
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 5 0 23 3 26 7
економіки і менеджменту Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 5 0 15 11 26 14
економіки і менеджменту Менеджмент Управління інноваційною діяльністю 0 0 3 1 4 0
економіки і менеджменту Менеджмент Управління митною діяльністю 0 0 12 4 16 4
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування 10 0 43 2 45 11
економіки і менеджменту Облік і оподаткування Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма) 10 0 29 0 29 10
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 10 0 41 10 51 17
економіки і менеджменту Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма) 10 0 38 7 45 11
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (освітньо-наукова програма) 10 0 20 0 20 10
енергетики та систем керування Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані системи керування виробництвами 5 0 19 1 20 6
енергетики та систем керування Атомна енергетика Атомна енергетика 5 0 10 0 10 5
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні станції, мережі і системи 7 0 27 0 27 7
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 8 0 36 5 41 10
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачальні системи та енергетичний менеджмент 8 0 36 1 37 9
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетична безпека 5 0 32 0 32 5
енергетики та систем керування Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 7 0 24 3 27 10
енергетики та систем керування Теплоенергетика Теплоенергетика 5 0 8 0 8 5
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 30 0 101 1 102 30
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова програма) 10 0 25 0 25 10
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 6 0 72 16 88 19
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології (освітньо-наукова програма) 10 0 43 4 47 12
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Інформаційні системи та технології Управління ІТ проектами 7 0 102 17 119 18
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Видавництво та поліграфія (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Видавництво та поліграфія Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 20 0 26 3 29 23
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування 25 0 92 1 93 25
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології 35 0 153 18 171 52
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма) 10 0 47 2 49 10
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системи штучного інтелекту 44 0 108 12 120 53
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Комп'ютерні науки Системне проектування 20 0 81 0 81 20
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Прикладна лінгвістика 23 0 67 10 77 30
комп'ютерних наук та інформаційних технологій прикладна лінгвістика Філологія (Прикладна лінгвістика) (освітньо-наукова програма) 0 0 0 4 4 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Аналіз даних (Data Science) 8 0 56 6 62 11
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Комп’ютерні лінгвістичні технології 0 0 9 2 11 0
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системи і методи прийняття рішень 7 0 41 1 42 8
комп'ютерних наук та інформаційних технологій Системний аналіз Системний аналіз (освітньо-наукова програма) 10 0 32 1 33 10
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 5 0 20 3 23 8
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Адміністрування систем кібербезпеки 10 0 49 13 62 15
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 15 0 78 23 101 19
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 15 0 70 9 79 22
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кібербезпека Управління інформаційною безпекою 10 0 85 5 90 13
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт) 6 0 21 10 31 11
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерні науки Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі 20 0 58 20 78 23
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Системне програмування 20 0 53 13 66 23
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп'ютерні системи 25 0 56 29 85 36
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні технології в приладобудуванні 5 0 13 3 16 6
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці 7 0 17 9 26 11
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка (освітньо-наукова програма) 0 0 0 3 3 0
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка 0 0 7 12 19 2
комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 7 0 22 3 25 7
механічної інженерії та транспорту Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 25 0 31 4 35 26
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 5 0 8 4 12 8
механічної інженерії та транспорту Галузеве машинобудування Обладнання переробних і харчових виробництв 5 0 13 1 14 5
механічної інженерії та транспорту Металургія Металургія 0 0 0 2 2 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Машини і технології паковання 0 0 5 0 5 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Роботомеханічні системи та комплекси 0 0 13 1 14 0
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Технології машинобудування 5 0 19 1 20 5
механічної інженерії та транспорту Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання 5 0 9 5 14 8
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація і регулювання дорожнього руху 10 0 39 1 40 10
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 10 0 33 11 44 17
механічної інженерії та транспорту Транспортні технології на автомобільному транспорті Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма) 10 0 15 30 45 12
підприємництва та перспективних технологій Комп'ютерні науки Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг 0 0 0 18 18 18
підприємництва та перспективних технологій Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 0 0 0 13 13 7
права, психології та інноваційної освіти Журналістика Журналістика 5 0 34 1 35 6
права, психології та інноваційної освіти Менеджмент Управління навчальним закладом 0 0 4 0 4 0
права, психології та інноваційної освіти Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 5 0 24 9 33 10
права, психології та інноваційної освіти Право Правознавство 30 0 231 62 293 55
права, психології та інноваційної освіти Психологія Психологія 10 0 72 25 97 26
прикладної математики та фундаментальних наук Комп'ютерні науки Інформаційно-комунікаційні технології 5 0 26 5 31 7
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація 0 0 10 11 21 0
прикладної математики та фундаментальних наук Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма) 10 0 10 1 11 9
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Математичне та комп'ютерне моделювання 10 0 34 2 36 11
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Прикладна математика 10 0 30 3 33 9
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна математика Прикладна математика (освітньо-наукова програма) 10 0 12 9 21 8
прикладної математики та фундаментальних наук Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика 5 0 6 0 6 4
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологічний контроль та аудит 7 0 7 8 15 9
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологія (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 0 0 0 12 12 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 7 0 7 15 22 7
сталого розвитку ім. В. Чорновола Технології захисту навколишнього середовища Прикладна екологія та збалансоване природокористування 0 0 0 2 2 0
сталого розвитку ім. В. Чорновола Туризм Туризм 15 0 16 12 28 15
сталого розвитку ім. В. Чорновола Цивільна безпека Промислова безпека і охорона праці 0 0 0 12 12 4
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Інформаційні системи та технології Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж 4 0 30 8 38 6
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Авіоніка Авіаційні інформаційні системи та комплекси 0 0 0 9 9 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати і системи (Інтернет речей) 5 0 8 0 8 5
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Електроніка Електроніка 5 0 12 0 12 5
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Лазерна і оптоелектронна техніка 0 0 0 6 6 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма) 15 0 19 0 19 15
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 0 0 28 0 28 0
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем 11 0 15 40 55 11
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 14 0 54 1 55 11
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Системне адміністрування телекомунікаційних мереж 15 0 23 49 72 13
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма) 10 0 12 27 39 10
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Телекомунікації та радіотехніка Технології та засоби телекомунікацій 15 0 23 35 58 15
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 6 0 23 0 23 6
хімії та хімічних технологій Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма) 10 0 16 0 16 10
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація 6 0 18 0 18 6
хімії та хімічних технологій Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма) 0 0 0 13 13 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Комп'ютерна хімічна інженерія 6 0 13 0 13 6
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Процеси і обладнання хімічних виробництв 0 0 10 0 10 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія 0 0 0 1 1 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології високомолекулярних сполук 0 0 9 1 10 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення 6 0 11 1 12 7
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 5 0 12 1 13 5
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 6 0 9 0 9 6
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 6 0 13 1 14 6
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма) 14 0 34 0 34 12
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів 0 0 5 0 5 0
хімії та хімічних технологій Хімічні технології та інженерія Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 6 0 13 0 13 6
хімії та хімічних технологій Харчові технології Технології продуктів бродіння і виноробства 15 0 16 0 16 12
хімії та хімічних технологій Харчові технології Харчові технології (освітньо-наукова програма) 0 0 0 1 1 0

Магістри денна